Lokaludvalg

Lokaludvalgene er bindeled mellem Københavnerne og Borgerrepræsentationen på Rådhuset