Københavns Kommunes Lokaludvalg

#storytelling

Aktiv brug af kommunens visuelle identitet

I 2013 og 2014 udviklede og producerede jeg nogle animationsvideoer om de Københavnske lokaludvalg for Københavns Kommune. Videoerne brugte Københavns Kommunes genkendelige grafiske profil som visuelt greb, til at vække interesse og genkendelighed, og aktivere kommunens brand på en ny måde.


Københavns Kommunes Lokaludvalg (2014)

Københavns Kommune – Valg til Lokaludvalg (2013)


Om lokaludvalg

I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, som hver har en geografisk afgrænset bydel som indsatsområde. Lokaludvalgene er bindeled mellem københavnerne og politikerne. Lokaludvalgene er sat i verden for at styrke nærdemokratiet og  gøre det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger, Borgerrepræsentationen træffer.

Et lokaludvalg består af i alt 23 medlemmer, der bliver valgt for en fireårig valgperiode. Heraf er 14 aktive i foreninger i bydelen, og 9 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.

Endelig uddeler lokaludvalgene puljemidler til at fremme lokale aktiviteter indenfor demokrati, kultur og netværk. Dem kan man søge som borger, eller forening, hvis man har en ide til et projekt, eller en aktivitet , der skaber dialog og netværk i bydelen.

Video er effektiv kommunikation

Videoindhold har en langt større sandsynlighed for at komme ud til din målgruppe på nettet. En animeret stil kan være en rigtig god måde at løfte et ellers tungt og tørt budskab.

Så, hvis du har en opgave, hvor du skal bruge en informationsvideo, whiteboard animation, eller animation i RSA Animate stil, så kontakt mig endelig og fortæl mere om opgaven. Så giver jeg gerne et uforpligtende tilbud.

Videoerne er udarbejdet i samarbejde med Mediaspektrum.


Jeg er altså stadig lidt i tvivl…

Det er ingen skam. En vis portion skepsis er sundt og nettet flyder jo nærmest over af lovprisende, SEO-venligt salgsgas. Jeg tænker, at mine tidligere løste opgaver kan give dig den bedste ide om, hvordan du kan bruge grafisk facilitering til at styrke læringsudbyttet af din konference.

Dem kan du dykke ned i på min side om ‘Projekter’, eller ved at trykke på denne smarte knap.


Book et møde

Inden jeg kan give et tilbud på grafisk facilitering til dit arrangement, skal jeg simpelthen vide noget mere om det. Derfor er første skridt at vi skal mødes. Det kan være på telefonen, digitalt eller i den virkelige verden.

På den måde kan vi få afdækket dine behov og få afstemt forventningerne, så du får præcis den grafiske facilitering som passer bedst til dit arrangement og budget.